Софтуер за управление на продажбите в търговски обект

СУПТО „ Софтуер за управление на продажбите в търговския обект“ съгласно § 1, т. 84 от ДР на ЗДДС е всеки софтуер или модул на софтуер, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които налице е задължителното издаване на фискален бон.

https://nap.bg/document?id=17788

Срок за въвеждане на СУПТО

Срокът за фирмите регистрирани по ЗДДС да заменят или да приведат касовите си апарати в съответствие с изискванията на Наредба Н-18 на Министъра на финансите е 31.03.2019г. За фирмите нерегистрирани по ЗДДС срока е до края на месец юни 2019г. Освен задължението на подмяна на касовите апарати, в сила влиза и задължението за превеждане на софтуерите за управление на продажбите в съответствие с новите изисквания на Наредбата.

Какво е СУПТО?

СУПТО означава софтуер за управление на продажбите в търговски обекти. Ако в един търговски обект има софтуер управляващ продажбите и се приемат плащания то това представлява СУПТО. Определението за СУПТО включва софтуер за отчитане продажбата на стоки и/или услуги, който може да бъде инсталиран на компютър, таблет или телефон. Софтуер, който управлява, отчита и регистрира продажби, например складови програми или програми за фактуриране се приема за СУПТО.

Какво не е СУПТО?

Не е СУПТО софтуер, който не се намира в търговския обект и не управлява продажбите в него, а данните се въвеждат впоследствие .

Не е СУПТО и софтуер за управление на продажбите в търговски обект, в който не се приемат плащания в брой и няма касов апарат.

СУПТО няма и в търговски обекти без компютър и няма инсталиран софтуер за управление на продажбите, а фактурите се издават ръчно от кочан.

Каква е целта на СУПТО?

Досега касовите апарати изпращаха данни за продажбите в НАП след приключване на дневния финансов отчет. Поради подозренията на НАП, че има лица манипулиращи касовите апарати, новата система ще изпраща данни до НАП на всеки пет минути за всяка продажба в реално време. Новите касови бележки ще имат QR код, с който всеки потребител ще може да проследи отчитане на продажбата в НАП.

Каква е основната забрана?

Основната забрана, е ако в търговски обект има софтуер за отчитане на продажби, а в същото време продажбите се въвеждат ръчно в касовия апарат.

СУПТО управлява касовите апарати в обекта

При наличието на СУПТО в търговски обект, то СУПТО управлява касовия апарат, като изпраща данни за продажбите към него. Ако в обекта има СУПТО, то ръчното въвеждане на касовия апарат е забранено.

Дублираща функционалност

Ако в търговския обект има СУПТО, то се забранява да има друг софтуер за отчитане на продажби, който не е деклариран.

Уникален номер на продажба

Уникалния номер на продажбата се генерира от СУПТО. При генериране на уникален код на продажбата тя не може да бъде изтрита, а само се отбелязва като анулирана. Уникалния номер на продажбата не позволява издаването на една обща касова бележка за няколко продажби.

Производители на СУПТО

Всички производители на СУПТО декларират пред НАП, че софтуера е в съответствие с изискванията от Наредбата. Производителите предоставят на НАП описание и документация за СУПТО. Софтуери, които не са в списъка на НАП с декларация за съответствие на Наредбата не могат да бъдат използвани за отчитане на продажби.

Достъп до базата данни

Инспекторите на НАП имат право при проверка в търговския обект да проверят за наличие на лицензирано СУПТО, и имат право на достъп до базата данни. Ако в търговския обект има не деклариран софтуер това представлява нарушение.

СУПТО и склад

Наличието на СУПТО в търговския обект не изисква непременно наличие на складова програма. Въпрос на време е НАП да въведе изискване за съдържанието на информация за складовите наличности в СУПТО, и дистанционен достъп до търговския обект.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Търсите доверет IT партньор?

Арсист предлага и предоставя на клиентите си професионална ИТ поддръжка на достъпни цени от 2003г. насам.
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС